Välkommen till Elisabeth Lundén Psykoterapi och Psykiatri.

Det finns olika orsaker till att vi ibland i livet behöver finna någon professionell för att samtala. Ibland handlar det om stöd i en svår situation, andra gånger finns det sidor hos oss själva som ställer till det för oss och som vi behöver förstå mer av och kanske förändra. Det kan också handla om en önskan att fördjupa sin självkännedom och en vilja att ge sig själv ett rikare, mer lustfyllt liv; att utveckla sin fulla potential.

Mitt förslag är att vi träffas en gång så att du får känna om jag skulle kunna vara den samtalspartner du letar efter. Det är viktigt att du känner tillit och förtroende för mig och att jag bedömer att jag kan vara den psykoterapeut som kan fungera för dig och din situation.