METOD

Jag är utbildad framförallt inom relationell psykodynamisk psykoterapi med fokus på affekt. Jag har också utbildning inom KBT (kognitiv beteendeterapi), MBT (mentaliseringsbaserad terapi) och klinisk hypnos och min tanke är att varje individ har sina individuella svårigheter och behöver sin individuella lösning.

Relationell psykoterapi betonar relationen mellan terapeuten och klienten, där det finns en önskan om att kunna mötas så ärligt, respektfullt och jämlikt som möjligt. Och man ser relationen som en viktig del i terapin, både att hämta information från och använda i ett förändringsarbete. Det kan konkret betyda att jag då och då efterhör hur det känns att samtala med just mig, vilka känslor som väcks av mina frågor, kommentarer eller beteende. På så sätt är jag en aktiv terapeut; jag är mån om att vi använder den tid vi har effektivt för att du så snart som möjligt ska se den förändring du längtar efter. Ibland är den snabbaste vägen dock att skynda långsamt.

Att jag arbetar med fokus på affekt innebär en medvetenhet om vilka känslor som är underliggande i det vi pratar om. De flesta av oss har inte kontakt med alla de känslor vi människor har till vårt förfogande för att hjälpa oss i våra val och vårt välmående, så genom att utforska de känslor som vi inte tillåtits utforska tidigare, kan vi finna nya vägar att gå framåt.

Detta fokus på känslor är sprunget ur modern hjärnforskning och psykoterapiforskning där det visat sig att psykoterapeutiskt arbete direkt med känslor (affekter) är mer effektivt och ger en mer bestående förändring.

Jag har valt att fördjupa mig i AEDP, Accelerated Experiencial Dynamic Psychotherapy, som utvecklats av Dr Diana Fosha i NYC och som just lägger stor vikt vid att så effektivt som möjligt, i största möjliga trygghet, utforska de känslor och livserfarenheter som fört oss dit vi är i dag.

Skulle jag dock bedöma att du skulle vara bäst hjälpt av KBT eller hypnos skulle jag föreslå det och vi skulle tillsammans lägga upp vårt arbete ihop så som du skulle uppleva bekvämt. Det viktigaste är att att du känner dig trygg när vi träffas och upplever att våra möten sker på dina villkor.