PRESENTATION

Jag är vuxenpsykiater och legitimerad psykoterapeut och
har arbetat som landstingsanställd läkare i femton år, varav 11 år i vuxenpsykiatrin. De sista fyra åren jag var anställd som överläkare inom psykiatrin arbetade jag på en psykiatrisk öppenvårdmottagning och träffade då i första hand människor med borderline personlighetsstörning. Det har inneburit både läkararbete och arbete som terapeut med individer och grupper inom ramen för Mentaliseringsbaserad Terapi, MBT.

Sedan 2015 arbetar jag privat i egen firma som psykiater, psykoterapeut och handledare.

Jag har arbetat med individualterapi och gruppterapi samt handledning individuellt och i grupp. Jag handleder läkare enskilt och i grupp, likaså MBT-team och individer aktiva i människovårdande verksamhet.

Jag har erfarenhet av att arbeta med livskriser, relationssvårigheter, sorg, depression, ångest, svårförklarliga kroppsliga symtom och tyngre psykiatrisk problematik. Men också inre utveckling när allt till synes går bra. Jag tar också emot för psykiatrisk konsultation som psykiater.