PUBLIKATIONER

I urval:

”Hypnosbehandling och konversionssyndrom”. Kapitel i boken ”Klinisk hypnos vid smärtbehandling: Metod och Evidens”, Gerge & Rosén (red.), Insidan förlag, 2011.

Neurologi i Sverige, nr 2/2011. ”Konversionssyndrom: Ett syndrom som hamnat mellan stolarna”. Används som utbildningsmaterial på Läkarprogrammet i Uppsala.

Hypnos-Nytt nr 2, 2010. ”Konversionssyndrom och hypnos”.

Insikten, nr 1 2007. ”Att släppa taget”. Beskrivning av ett terapeutiskt arbete m h a hypnos vid PTSD och tablettmissbruk.

Hypnos-Nytt nr 4, 2006. ”Så här kan jag leva”, om ptsd och hypnospsykoterapi, en fallbeskrivning.

Läkartidningen, delförfattare i debattartikel om behovet av psykiatrisk forskning, juni 2007.